محصولات ما

تولید انواع محصولات قارچ خوراکی و صنایع وابسته

قارچ فله

تولید در شرایط پاکیزه با جدیدترین متد ، بدون افزودن سموم

مشاهده

قارچ 200 گرمی

تولید در شرایط پاکیزه با جدیدترین متد ، بدون افزودن سموم

مشاهده

قارچ 400 گرمی

تولید در شرایط پاکیزه با جدیدترین متد ، بدون افزودن سموم

مشاهده

قارچ یک کیلویی

تولید در شرایط پاکیزه با جدیدترین متد ، بدون افزودن سموم

مشاهده

قارچ بلنچ

تولید در شرایط پاکیزه با جدیدترین متد ، بدون افزودن سموم

مشاهده

قارچ اسلایس شده

تولید در شرایط پاکیزه با جدیدترین متد ، بدون افزودن سموم

مشاهده

کمپوست آماده قارچ

تولید در شرایط پاکیزه با جدیدترین متد ، بدون افزودن سموم

مشاهده

بذر قارچ

تولید در شرایط پاکیزه با جدیدترین متد ، بدون افزودن سموم

مشاهده

گواهینامه ها و افتخارات

قارچ سبلان افتخار دارد علاوه بر داشتن تمام استانداردهای داخلی ، ارتباط مستمر با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی اروپایی دارد
و در این راستا به موفقیت های زیادی دست پیدا نموده است.

قارچ سبلان ، بزرگترین فارم صنعتی پرورش قارچ در نیمه شمالی کشور